Ieder kind hoort gewoon kind te kunnen zijn!

Missie - Wij staan voor:

Kinderkanker de wereld uit helpen.

Wij betrekken en mobiliseren mensen om kinderkanker de wereld uit te krijgen.

Visie - Wij gaan voor:

Aandacht voor Kinderkanker

De Conor Cares Foundation vraagt aandacht voor genezing van kinderkanker. 

Delen van informatie

Wij delen informatie met andere stichtingen over onze ervaringen met het werven van fondsen. 

Deelgenoot maken.

De Conor Cares Foundation betrekt mensen en maken hen deelgenoot bij fondsenwerving voor de genezing van kinderkanker.

Werkwijze

Samenwerkings partners

In samenspraak met onze samenwerkingspartners, zoals onder andere het Prinses Maxima Centrum, wordt een concreet fondsenwervend doel gekozen waar de Conor Cares Foundation aan bij kan dragen.

Activiteiten Agenda

Een jaarlijkse activiteitenagenda zal worden opgesteld voor fondsenwervende activiteiten. Iedere twee jaar organiseren wij een groot evenement, waarvoor een langere voorbereiding nodig is.

Opbrengsten

De kosten voor de evenementen houden wij zo laag mogelijk door bartering en sponsoring en door de inzet en de ondersteuning van zoveel mogelijk vrijwilligers. Zo worden maximale opbrengsten verkregen uit de activiteiten.

Activiteiten

Een kleine greep uit de activiteiten van de Conor Cares Foundation.

Spinning Marathon

Enthousiaste sporters, sponsors en vrijwilligers organiseren een spinning marathon.

Indoor wielerwedstrijden

Op een velodrome met een voormalig Olympisch renner!

Sponsorloop

Helpen met de organisatie van sponsor lopen op basisscholen

2-jaarlijkse grote evenementen

De Conor Cares Foundation neemt onder andere deel aan de Giro di KiKa

Conor Cares Foundation

Bestuur: Kievitlande 59, 2641RG Pijnacker

info@conorcares.nl

RSIN: 863194047