ANBI-Status aangevraagd

Inmiddels is de aanvraag voor de ANBI status ingediend bij de belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

De Conor Cares Foundation heeft zich ten doel gesteld om alle opbrengsten van de fondsenwerving ten goede te laten komen aan instellingen als het Prinses Màxima Centrum voor kinderoncologie en de stichting KiKa.

Bestuur

Kievitlande 59
2641 RG  Pijnacker

info@conorcares.nl

RSIN: 863194047

Beleidsplan 2021